Ondernemen met Betekenis

Dit thema stond centraal op de Ondernemersborrel van ViaNorma afgelopen vrijdag 1 september. Ruim 60 ondernemers kwamen bij elkaar bij het bijzondere bedrijf Secrid in Den Haag.

Aanleiding van deze bijeenkomst was het driejarig jubileum van ViaNorma. Norma nam even tijd om stil te staan en terug te kijken op haar ondernemerspad.

“Dankbaar kijk ik terug op de mooie opdrachten waaraan ik heb mogen bijdragen en de leuke samenwerkingen. Met elkaar bouwen aan mooie projecten. Ik geniet van alle contacten, de diversiteit aan werkzaamheden en uiteraard ook van de successen die we met elkaar bereiken.

Zo zijn door de Stichting Groei & Bloei in Bedrijf bedrijven concreet geholpen met betekenisvol ondernemen, hebben de DGA’s van Secrid inspiratie kunnen delen met gelijkgestemde ondernemers, is de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening (BVBN) geholpen met strategisch advies, werken 17 Sociale Werkbedrijven meer met elkaar samen en is Rotterdamse Ondernemersprijs verder geprofessionaliseerd in organisatie en netwerk.

Deze mijlpaal is een mooie moment om bij stil te staan en dat doe ik graag met de mensen met wie ik samenwerk en degenen die mij inspireren.  En hoe mooi is het dat ik vanuit verschillende invalshoeken vandaag mijn netwerk bij elkaar kan brengen.”

De ondernemers André van Herk, Marianne van Sasse (Secrid), Ellen van Dam (Cornelder Holding) en Floris Koumans (Groei & Bloei in Bedrijf) vertelden hoe zij invulling geven aan Betekenisvol Ondernemen en welke grote waarde dit toevoegt, voor hen als ondernemer, voor het bedrijf met alle medewerkers én voor de samenleving. Door te ondernemen met je hart, maak je het verschil.

Inspiratie lezen? https://groeienbloei.org/bedrijfinbloei/

Wil je nog een donatie doen voor de Stichting Dinka van André van Herk? Dinka is een school in Tanzania die kansarme kinderen een opleiding biedt. Je kunt je bijdrage overmaken naar Stichting Groei & Bloei in Bedrijf onder vermelding van Donatie DINKA, rekeningnummer: NL19ABNA0521136113 (ivm de ANBI status is de gift aftrekbaar van de belasting). Namens ViaNorma zal begin volgend jaar in Tanzania een cheque met de binnengekomen donaties worden overhandigd.

LinkedIn bericht ViaNorma “tijd nemen om stil te staan”

fotografie: Frank de Roo